PRZYJMOWANIE REKLAMACJI

Podaj adres e-mail.
Podanie tego adresu jest wymagane w celu złożenia reklamacji. Na ten adres bedą przysyłane informacje o przebiegu reklamacji.


Jeśli chcesz sprawdzić stan już złożonej reklamacji to podaj jej numer indentyfikacyjny. Ten numer otrzymałeś w emaialach informujących o przebiegu reklamacji.